13 stycznia Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy – Irlandia