22-26 listopada – „Czarna komedia” w Warszawie – Teatr Kamienica