Koncert „Zło dobrem zwyciężył”.

Zapraszamy na
Koncert telewizyjny “Zło dobrem zwyciężył”. Który zostanie wyemitowany przez Program 1 Telewizji Polskiej w dniu 5 czerwca o godz. 17:25.
Transmisja będzie prowadzona z Świątyni Opatrzności Bożej na Warszawskim Wilanowie

Ideą koncertu jest przybliżenie młodym ludziom postaci ks. Jerzego Popiełuszki

Muzyczny trzon koncertu zostanie oparty na nowych piosenkach, które zostały
napisane o ks. Jerzym Popiełuszce, a które złożyły się na program: “Dobro
nieskończone” – jego autorem jest Tomasz Kamiński
Pozostałymi artystami są: Magda Anioł, Robert Ruszczak, Marcin Styczeń,
Viola Brzezińska.

Na nowo zaaranżowane piosenki będą wykonane z udziałem chóru i orkiestry.
Utwory te wymienieni artyści będą wykonywać wraz z innymi artystami sceny
popularnej.
Do udziału w koncercie zaproszeni zostali również:

– Przemysław Gintrowski
– Andrzej Lampert
– Kasia Wilk
– Hania Stach
– Ewelina Flinta
– Paulina Bisztyga
– Full Power Spirit